Latest on featured

Supersemar dan Sejarahnya (V)

Ketika ayam jago yang dielus-elus tuannya tidak lagi berguna, maka ayam itu “di-kuali-kan” menjadi ayam sayur. Semua itu berawal ketika “kapitalisme Cendana”...

Supersemar dan Sejarahnya (bag IV)

Naskah Supersemar Diragukan keasliannya SICOM Menurut kesaksian staf intel Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI) Salim Thalib, naskah Supersemar yang dikenal sekarang...

Supersemar dan Sejarahnya (bag III)

Sukardjo Wilardjito Sukardjo ini pernah mengejutkan orang dengan kesaksiannya yang bersikukuh menyatakan Basuki Rachmat dan Panggabean menodongkan pistol ke muka Presiden Soekarno...

Pokok E Bukan Jokowi

SICOM Serangan gencar, perlawanan sengit, menghalalkan segala cara, menggerakkan semua potensi apa saja, layaknya kebengisan rezim Orde Baru ciptaan Penguasa Soeharto tempo...